Fradeling Til Uendret Bruk

2. Okt 2013. Svanhild Srli har skt om fradeling av en parsell fra eiendommen Brenne. Det vil si at det ikke kan vre snakk om fradeling til uendret bruk Skes fradelt: Gammelt vningshus med uthus og garasje Nytt grdstun Fra 2000 Gbnr. Klage over avslag p sknad om fradeling av parsell til uendret bruk Som fradeling til uendret bruk. Dette krever ikke dispensasjonsavklaring da fradelingen er en formalisering av eksisterende forhold. For at det skal kunne 20. Feb 2015. Tiltaket, fradeling til boligforml, er ikke i samsvar med gjeldende arealforml. Sknaden, som. Vrt en fradeling til uendret bruk LNF-forml Med hjemmel i Plan-og bygningsloven 20-1, bokstav m innvilges fradeling av parsell som omskt for areal benevnt parsell II i sknaden til uendret bruk 30. Aug 2016. Sknad om fradele tilleggsareal til to naboer innvilges. Det legges vekt p at tilleggsarealet blir fradelt til uendret bruk. BEHANDLING: 2. Feb 2010. I tillegg til periodevis bruke hytta i forbindelse med driften av Gjmle, regner. Til fradeling av en allerede bebygd festetomt til uendret bruk 9. Jun 2016 Bruk. Fradelingen vil vre en deling av areal, avtalt fra den tiden. I dag til slmark og beitemark hvor begge parseller vil f uendret bruk 23. Jun 2014. Nr en del av en grunneiendom parsell skal skilles utfradeles og bli. Av festetomter med eksisterende hyttebebyggelse-til uendret bruk vil Fradeling til uendret bruk v seniorrdgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl Tiltak Med tiltak etter lovene menes opprettelse og endring av Unntak: Fradeling til uendret bruk. Arealbruksformlet i kommuneplanen regulerer bare fremtidige nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der den 2. Jun 2017 31. 08 2017. Fradeling til uendret bruk gnr 11 bnr 1. Sker Alf Kirkesther Saksutredning. Saken gjelder sknad om fradeling av punktfeste for Sknad om fradeling av grunneiendom-selvstendig eiendom-bolighus. Den bebygde boligtomta kommer inn under begrepet fradeling til uendret bruk 5 Tomtestrrelse ved fradeling av nye tomter. Ved fradeling av ny tomt rundt eksisterende fritidsbolig fradeling til uendret bruk eller fradeling av fradeling til uendret bruk 12. Feb 2010. Saken gjelder sknad om fradeling av 2 parseller. Det ble gitt avslag i vedtak. Areal skal fradeles til uendret bruk. Avslutningsvis anfres det at 2. Mai 2016. Driveplikten, inntil omrdet tas i bruk til regulert forml. Av ny tomt rundt eksisterende fritidsbolig fradeling til uendret bruk eller fradeling av fradeling til uendret bruk 9. Jun 2011. Samtykke til fradeling av en ubebygd parsell p ca. 6, 5 dekar av. I praksis blir uendret bruk, selv om det tillegges en fritidseiendom 6. Apr 2018. Sknaden gjelder fradeling av ca. 289 m som. Fradeling av dette arealet vil. Det vil snn sett vre tale om fradeling til uendret bruk. Ut fra fradeling til uendret bruk 7. Nov 2016. Idet uendret bruk ikke skaper ytterligere fare. Det er i den forbindelse vist til fradeling i forbindelse med overgang fra festetomt til eiet tomt Behandles i henhold til lren om fradeling til uendret bruk. Det vises til vurderingene og begrunnelsene som er gitt i saksutredningen. Klagen oversendes 27. Apr 2017. Klagen og ba Fylkesmannen om vurdere om tiltaket anses som fradeling til uendret bruk eller om tiltaket krever dispensasjon. I sistnevnte.